امتیاز وفاداری

به پاس قدردانی از همراهی شما مشتریان عزیز با سایت gemshop724.com از تاریخ 8 تیر ماه 1394 به ازای هر خرید امتیازی با عنوان وفاداری به شما تعلق می گیرد. این امتیاز برای جیمیل یا آی دی شما بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و قابل انتقال نمی باشد. می توانید با افزایش امتیاز خود جم رایگان دریافت کنید.
جدول امتیاز وفاداری برای خرید هر بسته :

بسته 500 تایی :            2.5 امتیاز


بسته 1200 تایی :            5 امتیاز


بسته 1700 تایی :            7.5 امتیاز


بسته 2500 تایی :            10 امتیاز


بسته 3000 تایی :            12.5 امتیاز


بسته 3700 تایی :            15 امتیاز


بسته 5000 تایی :            20 امتیاز


بسته 6500 تایی :            25 امتیاز


بسته 8200 تایی :            32.5 امتیاز


بسته 10200 تایی :            40 امتیاز


بسته 14000 تایی :            50 امتیاز


بسته 28000 تایی :            100 امتیازجدول بسته های رایگان با امتیاز وفاداری :

بسته 500 تایی :            با 100 امتیاز


بسته 1200 تایی :            با 200 امتیاز


بسته 1700 تایی :            با 300 امتیاز


بسته 2500 تایی :            با 400 امتیاز


بسته 3000 تایی :            با 500 امتیاز


بسته 3700 تایی :            با 600 امتیاز


بسته 5000 تایی :            با 800 امتیاز


بسته 6500 تایی :            با 1000 امتیاز


خرید با امتیاز وفاداری